Poängliga JDIK 4-manna 2014/2015
Uppdateras direkt efter varje seriematch
Senaste uppdatering: 150329
Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.79 Peter Hindenborg 24 19
0.69 Niclas Thorén 52 36
0.62 Anders Fagerberg 16 10
0.58 Eva Olsson 12 7
0.50 Jonas Fridsén 42 21
0.50 Majvor Viss 32 16
0.50 Mattias Wadenrud 16 8
0.50 Bo Thisell 10 5
0.37 Lars-Erik Carlsson 8 3
Färre än 8 serier
Snitt Namn Serier Poäng
0.75 Björn Thisell 4 3
0.75 Torbjörn Johansson 4 3
0.75 Annelie Karlsson 4 3