Poängliga A-laget 2014/2015
Uppdateras direkt efter varje seriematch
Senaste uppdatering: 150411

Individuellt
Banpar
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.51 Lars-Erik Karlsson 77 39
0.58 Olle A/Lars-Erik K 36 21
0.46 Olle Assarsson 85 39
0.50 Olle A/Göran W 18 9
0.47 Dan Gunnarsson 51 24
0.50 Göran W/Dan G 16 8
0.41 Per Thisell 66 27
0.50 Göran W/Torbjörn Ja 8 4
0.39 Göran Wadman 66 26
0.46 Per T/Dan G 26 12
0.39 Anders Almqvist 18 7
0.46 Anders F/Lars-Erik K 26 12
0.37 Anders Fagerberg 59 22
0.45 Olle A/Björn T 11 5
0.36 Stig-Ove Wisberg 52 19
0.44 Per T/Torbjörn Ja 25 11
0.36 Leszek Graniczka 11 4
0.41 Stig-Ove W/Torbjörn Ja 22 9
0.35 Torbjörn Jansson 80 28
0.29 Ann-Louise L/Annelie K 24 7
0.34 Annelie Karlsson 35 12
0.25 Stig-Ove W/Anders F 12 3
0.32 Björn Tisell 25 8
0.25 Annelie K/Lars-Erik K 8 2
0.30 Ann-Louise Lindström 36 11
0.20 Göran W/Mari E 10 2
0.21 Mari Eriksson 14 3
0,08 Olle A/Torbjörn Ja 12 1
0,1 Tommy Wadenrud 10 1


Färre än 8 serier
Färre än 8 serier
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.50 Hasse Gustafsson 4 2
1.00 Anders A/Stig-Ove W 2 2
0.28 Martin Jansson 7 2
1.00 Olle A/Anders A 1 1
0.25 Torbjörn Johansson 4 1
1.00 Lars-Erik K/Dan G 1 1

1.00 Lars-Erik K/Leszek G 1 1

0.66 Annelie K/Olle A 3 2

0.50 Per T/Hasse G 4 2

0.50 Göran W/Anders F 4 2

0.50 Torbjörn Ja/Anders A 4 2

0.50 Per T/Martin J 2 1

0.50 Stig-Ove W/Dan G 2 1

0.50 Dan G/Mari E 2 1

0.43 Ann-Louise L/Anders F 7 3

0.33 Leszek G/Stig-Ove W 6 2

0.25 Anders A/Anders F 4 1

0.25 Björn T/Anders A 4 1

0.25 Göran W/Annelie K 4 1

0.25 Per T/Anders F 4 1

0.25 Dan G/Björn T 4 1

0.25 Björn T/Ann-Louise L 4 1

0.25 Torbjörn Jo/Stig-Ove W 4 1

0.25 Tommy W/Leszek G 4 1

0.20 Martin J/Torbjörn Ja 5 1

0.00 Tommy W/Stig-Ove W 4 0

0.00 Per T/Göran W 2 0

0.00 Björn T/Göran W 2 0

0.00 Torbjörn Ja/Anders F 2 0

0.00 Torbjörn Ja/Tommy W 2 0

0.00 Mari E/Per T 2 0

0.00 Per T/Anders A 1 0

0.00 Anders A/Göran W 1 0

0.00 Lars-Erik K/Anders A 1 0

0.00 Ann-Louise L/Göran W 1 0