HBK

Så här funkar det i HBK


I HBK spelar vi bowling för att det är kul. Alla aktiva medlemmar ska få

vara med och spela i klubbens lag på samma villkor och i samma

utsträckning.


Vi tycker inte huvudsaken är att vinna, därmed inte sagt att vi inte vill

vinna...


Du är med i HBK på dina egna villkor och förutsättningar

HBK tar inte hand om dig…medlemmarna tar tillsammans hand

om klubben.


Alla aktiva medlemmar ska på något sätt delta i föreningsarbetet, styrelsearbete, vara ansvarig för något lagledare, UK, lottförsäljare, som funktionärer i klubbens arrangemang osv. Ingen enskild medlem ska ensam behöva ha ett stort ansvar, det ska fördelas bland alla.


Våra sponsorer