Poängliga A-laget 2007/2008

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 080413

 

Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.63 Olle Assarsson 94 59
0.61 Jonas Berglund 93 57
0.56 Robin Andersson 41 23
0.54 Kent Karlsson 78 42
0.51 J-O Pettersson 76 39
0.50 Sven-Erik Nord 24 12
0.49 Tuomo Halonen 76 37
0.48 Gunnar Bäckström 29 14
0.46 Michael Söderberg 86 40
0.46 Olle Gannerud 86 40
0.45 Per Thisell 55 25
0.15 Leif Pedersen 13 2
0.11 Thomas Qvist 9 1

Färre än 8 serier

0.43 Ossi Kokkonen 7 3
0.00 Jonas Jacobsson 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banpar (8 serier eller fler)
Snitt Namn Serier Poäng
0.68 Olle A/Jonas B 68 46
0.65 Michael S/Olle A 17 11
0.62 Tuomo H/Gunnar B 16 10
0.62 Olle G/Robin A 8 5
0.56 Joppe P/Kent K 62 35
0.55 Robin A/Jonas B 18 10
0.54 Tuomo H/Michael S 11 6
0.52 Michael S/Per T 23 12
0.50 Tuomo H/Per T 8 4
0.44 Olle G/Tuomo H 25 11
0.37 Michael S/Olle G 27 10
0.37 Per T/Svenne N 8 3
0.33 Gunnar B/Olle G 9 3
0.12 Per T/Olle A 8 1
       

Färre än åtta serier tillsammans

1.00 Olle G/Svenne N 4 4
1.00 Olle A/Robin A 1 1
0.80 Robin A/Svenne N 5 4
0.75 Olle G/Per T 4 3
0.66 Tuomo H/Joppe P 3 2
0.60 Tuomo H/Ossi K 5 3
0.50 Kent K/Olle G 6 3
0.50 Per T/Joppe P 4 2
0.50 Kent K/Leif P 2 1
0.50 Kent K/Gunnar B 2 1
0.50 Micahel S/Robin A 2 1
0.33 Leif P/Olle G 3 1
0.28 Robin A/Kent K 7 2
0.17 Thomas Q/Jonas B 6 1
0.14 Svenne N/Tuomo H 7 1
0.00 Leif P/Joppe P 5 0
0.00 Michael S/Leif P 1 0
0.00 Gunnar B/Michael S 2 0
0.00 Thomas Q/Leif P 2 0
0.00 Joppe P/Jonas J 1 0
0.00 Jonas B/Ossi K 2 0
0.00 Michael S/Joppe P 1 0
0.00 Michael S/Thomas Q 2 0