Poängliga A-laget 2018/2019
Uppdateras direkt efter varje seriematch
Senaste uppdatering: 181201

Individuellt
Banpar
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.79 Dan Gunnarsson 24 19
0.79 Dan G/Olle A 24 19
0.69 Olle Assarsson 32 22
0.64 Per T/Björn T 14 9
0.59 Torbjörn Jansson 32 19
0.61 Tommy W/Torbjörn Ja 28 17
0.58 Tommy Wadenrud 24 14
0.60 David P/Torbjörn Jo 10 6
0.56 Per Thisell 16 9
0.42 David P/Urban J 12 5
0.52 Björn Tisell 27 14
0.37 David P/Urban J 8 3
0.48 Torbjörn Johansson 23 11
0.37 Björn T/Olle A 8 3
0.46 David Pettersson 35 16
0.25 Leszek G/Gunnar B 8 2
0.35 Urban Josefsson 23 8
0.29 Leszek Graniczka 17 5
0.18 Gunnar Bäckström 22 4
0.18 Hasse Gustafsson 17 3
0,15 Bo Thisell 20 3

Färre än 8 serier
Färre än 8 serier
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng

0.50 Torbjörn Jo/Leszek G 6 3

0.50 Bo T/Torbjörn Ja 4 2

0.40 David P/Björn T 5 2

0.25 Torbjörn Jo/Hasse G 4 1

0.20 Torbjörn Jo/Gunnar B 5 1

0.20 Bo T/Hasse G 5 1

0.14 Hasse G/Gunnar B 7 1

0.00 Bo T/Urban J 3 0

0.00 Per T/Bo T 2 0

0.00 Torbjörn Jo/Bo T 2 0

0.00 Bo T/Gunnar B 2 0

0.00 Leszek G/Bo T 2 0

0.00 Leszek G/Hasse G 1 0