Poängliga A-laget 2015/2016
Uppdateras direkt efter varje seriematch
Senaste uppdatering: 160402

Individuellt
Banpar
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.69 Per Thisell 16 11
0.75 Stickan W/Per T 12 9
0.67 Dan Gunnarsson 48 32
0.67 Dan G/Olle A 48 32
0.62 Olle Assarsson 88 55
0.67 Torbjörn Ja/Stickan W 21 14
0.61 Göran Wadman 23 14
0.65 Björn T/Olle A 20 13
0.54 Gunnar Bäckström 50 27
0.58 Torbjörn Ja/Olle A 12 7
0.54 Stig-Ove Wisberg 77 42
0.54 Göran W/Tommy W 11 6
0.47 Torbjörn Jansson 66 31
0.50 Stickan W/Gunnar B 10 5
0.43 Tommy Wadenrud 60 26
0.50 Gunnar B/Hasse G 14 7
0.43 David Pettersson 14 6
0.42 Tommy W/Torbjörn Jo 12 5
0.38 Björn Tisell 74 28
0.38 Torbjörn Ja/Tommy W 14 5
0.36 Hasse Gustafsson 50 18
0.37 Martin J/Olle A 8 3
0.33 Torbjörn Johansson 52 17
0.31 Torbjörn Jo/Hasse G 13 4
0.31 Mattias Wadenrud 13 4
0.28 Stickan W/Björn T 32 9
0.23 Martin Jansson 44 10
0.25 Tommy W/Martin J 8 2
0.18 Leszek Graniczka 22 4
0.20 Martin J/Björn T 10 2

0,12 Martin J/Torbjörn Ja 16 2

0,08 Leszek G/Hasse G 13 1

Färre än 8 serier
Färre än 8 serier
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.71 Arne Magnusson 7 5
1.00 Tommy W/Gunnar B 4 4

1.00 David P/Gunnar B 2 2

1.00 David P/Hasse G 2 2

1.00 Stickan W/Torbjörn Jo 1 1

0.75 Gunnar B/Göran W 4 3

0.75 Gunnar B/Björn T 4 3

0.75 Arne M/Leszek G 4 3

0.66 Torbjörn Jo/Arne M 3 2

0.66 Torbjörn Ja/Göran W 3 2

0.50 Hasse G/Mattias W 4 2

0.50 Torbjörn Jo/Martin J 2 1

0.50 Torbjörn Ja/Per T 4 2

0.50 Tommy W/David P 2 1

0.50 Gunnar B/Mattias W 2 1

0.50 Björn T/Mattias W 2 1

0.50 Torbjörn Jo/David P 2 1

0.25 Torbjörn Jo/Gunnar B 8 2

0.00 Stickan W/Tommy W 1 0

0.00 Göran W/Mattias W 1 0

0.00 Björn T/David P 2 0

0.00 Mattias W/David P 4 0

0.00 Björn T/Torbjörn Jo 4 0

0.00 Tommy W/Hasse G 4 0

0.00 Leszek G/Torbjörn Jo 3 0

0.00 Gunnar B/Leszek G 2 0