Styrelsen

Huskvarna BowlingKlubb

10 år 2015

Styrelsen Huskvarna BK 2018/2019

Ordförande

 

Björn Tisell

073-8345797

info@hbk-bowling.se

Kassör

 

Dan Gunnarsson

0723-158848 / 036-131724

info@hbk-bowling.se

 

 

Sekreterare

 

Olle Assarsson

036-60822

info@hbk-bowling.se

Ledamot

 

Tommy Wadenrud

036-144353/070-7410679

info@hbk-bowling.se

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

 

Torbjörn Johansson

036-176785

info@hbk-bowling.se

 

 

 

Suppleant

 

Torbjörn Jansson

076-2298493/036-145670

info@hbk-bowling.se

Suppleant

 

Stig-Ove Wisberg

070-4711930

info@hbk-bowling.se

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

 

Arne Magnusson

036-137695

info@hbk-bowling.se

 

 

Revisorssuppleant

 

Urban Josefsson

070-5257939

info@hbk-bowling.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

Bo Thisell

072-7342631

info@hbk-bowling.se

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

Gunnar Bäckström

073-6800026

info@hbk-bowling.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra sponsorer