HBK

Huskvarna BowlingKlubb

10 år 2015

Så här funkar det i HBK

 

I HBK spelar vi bowling för att det är kul. Alla aktiva medlemmar ska få vara med och spela i klubbens lag på samma villkor och i samma utsträckning.

 

Vi tycker inte huvudsaken är att vinna, därmed inte sagt att vi inte vill vinna...

 

Du är med i HBK på dina egna villkor och förutsättningar

HBK tar inte hand om dig…medlemmarna tar tillsammans hand om klubben.

 

Alla aktiva medlemmar ska på något sätt delta i föreningsarbetet, styrelsearbete, vara ansvarig för något lagledare, UK, lottförsäljare, som funktionärer i klubbens arrangemang osv. Ingen enskild medlem ska ensam behöva ha ett stort ansvar, det ska fördelas bland alla.

 

Våra sponsorer