Poängliga B-laget 2011/2012

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 130407

Individuellt

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.58

Tommy Andersson

12

7

0.57

Leszek Graniczka

33

19

0.55

Björn Tisell

27

15

0.51

Torbjörn Jansson

66

34

0.44

Anders Almqvist

18

8

0.43

Herman Löfstedt

46

20

0.42

Torbjörn Johansson

74

31

0.37

Hasse Gustafsson

40

15

0.37

Per Thisell

8

3

0.35

Gunnar Bäckström

20

7

0.31

Joppe Pettersson

13

4

0.30

David Pettersson

74

22

0.29

Tommy Wadenrud

72

21

0.28

Arne Magnusson

57

16

0.23

Bo Thisell

61

14

0.23

Eva Olsson

13

3

 Färre än åtta serier

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.50

Dan Gunnarsson

4

2

0.50

Per Eklund

2

1Banpar (8 serier eller fler)

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.62

Tommy A/Björn T

8

5

0.62

David P/Leszek G

8

5

0.52

Torbjörn Ja/Torbjörn Jo

52

27

0.50

Leszek G/Hasse G

8

4

0.47

Tommy W/Herman L

15

7

0.45

David P/Gunnar B

11

5

0.37

Per T/David P

8

3

0.30

Arne M/Hasse G

23

7

0.22

Tommy W/Bo T

23

5

0.22

Anders A/Herman L

9

2

0.17

Tommy W/David P

12

2

0.15

Arne M/Bo T

13

2

0.15

Bo T/David P

13

2

Färre än åtta serier tillsammans

Snitt

Namn

Serier

Poäng

1.00

Leszek G/Björn T

4

4

1.00

Anders A/Hasse G

3

3

1.00

Bo T/Torbjörn Ja

2

2

1.00

Anders A/Torbjörn Jo

1

1

1.00

Arne M/Torbjörn Jo

1

1

1.00

Björn T/Hasse G

1

1

1.00

Torbjörn Ja/Eva O

1

1

0.75

Herman L/Torbjörn Jo

4

3

0.66

Anders A/Leszek G

3

2

0.66

Bo T/Herman L

3

2

0.50

Björn T/Dan G

4

2

0.50

Leszek G/Eva O

2

1

0.50

Arne M/Per E

2

1

0.50

Leszek G/Torbjörn Jo

2

1

0.50

Herman L/Tommy A

4

2

0.50

Björn T/Tommy W

4

2

0.50

Tommy W/Eva O

2

1

0.40

Herman L/Torbjörn Ja

5

2

0.33

Tommy W/Joppe P

3

1

0.33

Torbjörn Jo/David P

3

1

0.33

Tommy W/Leszek G

6

2

0.28

Gunnar B/Arne M

7

2

0.25

David P/Joppe P

4

1

0.25

Tommy W/Torbjörn Ja

4

1

0.25

Björn T/Arne M

4

1

0.25

David P/Herman L

4

1

0.25

Torbjörn Jo/Bo T

4

1

0.14

Arne M/David P

7

1

0.00

Hasse G/David P

3

0

0.00

Björn T/Joppe P

2

0

0.00

Eva O/Herman L

2

0

0.00

Torbjörn Jo/Tommy W

2

0

0.00

Eva O/Torbjörn Jo

1

0

0.00

Anders A/Gunnar B

1

0

0.00

Anders A/Tommy W

1

0

0.00

David P/Eva O

1

0

0.00

Eva O/Torbjörn Ja

1

0

0.00

Bo T/Hasse G

1

0

0.00

Torbjörn Ja/Hasse G

1

0

0.00

Gunnar B/Eva O

1

0

0.00

Bo T/Eva O

2

0