Poängliga B-laget 2011/2012

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 120317

Individuellt

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.66

Tommy Andersson

12

8

0.62

Gunnar Bäckström

8

5

0.61

Hasse Gustafsson

18

11

0.58

Leszek Granizcka

19

11

0.53

Arne Magnusson

47

25

0.45

Herman Löfstedt

44

20

0.44

Torbjörn Jansson

16

7

0.43

Bo Thisell

56

24

0.42

Göran Wadman

19

8

0.40

Jan Björk

32

13

0.34

David Pettersson

41

14

0.32

Anders Almqvist

25

8

0.31

Eva Olsson

26

8

0.31

Björn Tisell

19

6

0.30

Tommy Wadenrud

59

18

0.27

Torbjörn Johansson

51

14

0.27

Margareta Björk

15

4

 Färre än åtta serier

Snitt

Namn

Serier

Poäng

1.00

Olle Assarsson

1

1

0.75

Per Thisell

4

3Banpar (8 serier eller fler)

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.62

Tommy W/Torbjörn Ja

8

5

0.50

Jan B/Göran W

8

4

0.50

Leszek G/Arne M

8

4

0.37

Herman L/Tommy W

8

3

0.44

David P/Arne M

9

4

0.36

Torbjörn Jo/David P

14

5

0.33

Göran W/Björn T

8

3

0.25

Eva O/Herman L

8

2

0.25

David P/Torbjörn Ja

8

2

0.25

Anders A/Bo T

8

2

0.20

Bo T/Tommy W

20

4

0.18

Jan B/Maggan B

11

2

0.00

Tommy W/Torbjörn Jo

8

0

Färre än åtta serier tillsammans

Snitt

Namn

Serier

Poäng

1.00

Arne M/Herman L

5

5

1.00

Bo T/Hasse G

4

4

1.00

Bo T/Maggan B

1

1

1.00

Olle A/Torbjörn Jo

1

1

0.75

Per T/David P

4

3

0.75

Tommy W/Leszek G

4

3

0.75

Leszek G/Bo T

4

3

0.75

Tommy A/Arne M

4

3

0.75

Tommy A/Gunnar B

4

3

0.67

Herman L/Hasse G

6

4

0.66

Eva O/Bo T

3

2

0.66

Arne M/Björn T

3

2

0.60

Jan B/Bo T

5

3

0.60

Bo T/Herman L

5

3

0.50

Jan B/Arne M

4

2

0.50

Tommy W/Gunnar B

4

2

0.50

Tommy A/Bo T

4

2

0.50

Arne M/Eva O

4

2

0.33

Arne M/Torbjörn Jo

3

1

0.50

Anders A/Torbjörn Jo

6

3

0.50

Göran W/Torbjörn Jo

2

1

0.33

Torbjörn J/Leszek G

3

1

0.28

Anders A/Herman L

7

2

0.25

Torbjörn Jo/Herman L

4

1

0.25

Anders A/Janne B

4

1

0.25

Björn T/Eva O

4

1

0.25

Hasse G/Tommy W

4

1

0.25

Torbjörn Jo/Maggan B

4

1

0.25

Anders A/Jan B

4

1

0.14

Torbjörn Jo/Eva O

7

1

0.00

Herman L/Göran W

1

0

0.00

David P/Björn T

4

0

0.00

Tommy W/Arne M

3

0

0.00

Bo T/David P

2

0