Poängliga A-laget 2012/2013

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 130427

Individuellt

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.79

Per Eklund

97

77

0.77

Olle Assarsson

102

79

0.72

Per Thisell

85

61

0.67

Tommy Andersson

46

31

0.65

Dan Gunnarsson

95

62

0.56

Björn Tisell

68

38

0.52

Leszek Graniczka

31

16

0.49

Anders Almqvist

80

39

0.48

Gunnar Bäckström

73

35

0.44

Göran Wadman

96

42

0.43

Torbjörn Jansson

21

9

0.41

Herman Löfstedt

17

7

0.23

Torbjörn Johansson

13

3

Färre än 8 serier

0.75

Bo Thisell

4

3

0.50

Tommy Wadenrud

4

2

Banpar (8 serier eller fler)

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.79

Olle A/Per E

95

75

0.78

Tommy A/Anders A

14

11

0.71

Dan G/Per T

72

51

0.73

Tommy A/Björn T

22

16

0.54

Göran W/Leszek G

26

14

0.44

Anders A/Gunnar B

54

24

0.44

Torbjörn Ja/Göran W

16

7

0.43

Göran W/Björn T

28

12

Färre än åtta serier tillsammans

1.00

Björn T/Gunnar B

5

5

1.00

Herman L/Per T

2

2

1.00

Torbjörn Ja/Per E

2

2

1.00

Bo T/Göran W

2

2

1.00

Dan G/Göran W

2

2

1.00

Torbjörn Jo/Per T

2

2

1.00

Göran W/Per T

1

1

1.00

Dan G/Leszek G

1

1

0.75

Herman L/Olle A

4

3

0.67

Anders A/Per T

3

2

0.60

Gunnar B/Dan G

5

3

0.60

Björn T/Per T

5

3

0.57

Tommy A/Dan G

7

4

0.50

Herman L/Tommy W

4

2

0.50

Göran W/Bo T

2

1

0.50

Gunnar B/Leszek G

2

1

0.50

Olle A/Björn T

2

1

0.50

Anders A/Tommy A

2

1

0.44

Göran W/Gunnar B

6

2

0.25

Anders A/Dan G

4

1

0.25

Dan G/Björn T

4

1

0,12

Göran W/Torbjörn Jo

8

1

0.00

Göran W/Herman L

4

0

0.00

Anders A/Herman L

3

0

0.00

Torbjörn Ja/Torbjörn Jo

1

0

0.00

Tommy A/Göran W

1

0

0.00

Torbjörn Ja/Björn T

2

0

0.00

Olle A/Gunnar B

1

0

0.00

Torbjörn Jo/Leszek G

2

0