Poängliga A-laget 2010/2011

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 110410

Individuellt

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.49

Per Thisell

72

35

0.45

Tomas Blom

11

5

0.44

Olle Assarsson

96

42

0.42

Dan Gunnarsson

62

26

0.37

Joppe Pettersson

24

9

0.35

Björn Tisell

37

13

0.32

Leszek Granizcka

25

8

0.32

Robin Andersson

38

12

0.31

Gunnar Bäckström

93

29

0.29

Jan Björk

72

21

0.27

Hasse Gustafsson

41

11

0.21

Leif Pedersen

42

9

0.21

Göran Wadman

33

7

0.19

Tommy Andersson

72

14

0.18

Torbjörn Johansson

38

7

Färre än 8 serier

0.25

Arne Magnusson

4

1

Banpar (8 serier eller fler)

Snitt

Namn

Serier

Poäng

0.62

Gunnar B/Per T

8

5

0.62

Dan G/Per T

8

5

0.52

Per T/Olle A

44

23

0.50

Dan G/Tommy A

12

6

0.38

Robin A/Olle A

13

5

0.37

Joppe P/Dan G

8

3

0.35

Hasse G/Olle A

20

7

0.30

Gunnar B/Björn T

23

7

0.28

Gunnar B/Jan B

39

11

0.27

Tommy A/Olle A

11

3

0.25

Gunnar B/Robin A

16

4

0.25

Torbjörn J/Leszek G

12

3

0.24

Jan B/Dan G

25

6

0,12

Göran W/Leif P

8

1

0,06

Tommy A/Leif P

16

1

0.00

Torbjörn J/Tommy A

9

0

Färre än åtta serier tillsammans

1.00

Gunnar B/Dan G

1

1

0.75

Björn T/Dan G

4

3

0.75

Leszek G/Jan B

4

3

0.50

Tomas B/Joppe P

4

2

0.50

Joppe P/Olle A

4

2

0.50

Torbjörn J/Leif P

4

2

0.50

Björn T/Tomas B

4

2

0.50

Leif P/Dan G

4

2

0.50

Göran W/Olle A

4

2

0.50

Robin A/Jan B

2

1

0.33

Leif P/Göran W

3

1

0.33

Robin A/Tommy A

3

1

0.33

Tomas B/Tommy A

3

1

0.28

Tommy A/Hasse G

7

2

0.25

Torbjörn A/Joppe P

4

1

0.25

Robin A/Per T

4

1

0.25

Per T/Joppe P

4

1

0.25

Dan G/Göran W

4

1

0.25

Björn T/Hasse G

4

1

0.25

Leszek G/Leif P

4

1

0.25

Arne M/Leszek G

4

1

0.25

Göran W/Gunnar B

4

1

0.25

Göran W/Torbjörn J

4

1

0.20

Leif P/Hasse G

5

1

0.00

Tommy A/Björn T

1

0

0.00

Björn T/Leif P

1

0

0.00

Göran W/Tommy A

4

0

0.00

Leif P/Torbjörn J

1

0

0.00

Tommy A/Leszek G

1

0

0.00

Tommy A/Per T

4

0

0.00

Jan B/Göran W

2

0

0.00

Tommy A/Gunnar B

1

0

0.00

Hasse G/Torbjörn J

4

0

0.00

Gunnar B/Hasse G

1

0