Poängliga A-laget 2008/2009

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 090426

 

Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.61 Jonas Berglund 100 61
0.61 Olle Assarsson 103 63
0.56 Michael Söderberg 100 56
0.53 Tuomo Halonen 60 32
0.52 Jan Björk 23 12
0.51 Dan Gunnarsson 49 25
0.50 Hans Stark 60 30
0.50 Per Thisell 8 4
0.49 Kent Karlsson 99 49
0.49 Sven-Erik Nord 41 20
0.45 Olle Gannerud 97 44
0.37 Jan-Olof Pettersson 30 11
0.34 Tomas Qvist 41 14
0.25 Per Eklund 12 3
       
       
       
       

Färre än 8 serier

0.50 Gunnar Bäckström 4 2
0.00 David Johansson 1 0
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Banpar (8 serier eller fler)
Snitt Namn Serier Poäng
0.78 Michael S/Svenne N 9 7
0.65 Olle A/Jonas B 48 31
0.61 Kent K/Jonas B 36 22
0.56 Olle G/Hans S 59 33
0.55 Tomas Q/Svenne N 9 5
0.53 Michael S/Tuomo H 36 19
0.52 Olle A/Michael S 48 25
0.50 Tuomo H/Jonas B 16 8
0.50 Olle G/Joppe P 10 5
0.47 Dan G/Kent K 34 16
0.33 Svenne N/Jan B 12 4
0.30 Joppe P/Kent K 10 3
0.25 Olle G/Per E 12 3
0.12 Tomas Q/Kent K 8 1
       
       

Färre än åtta serier tillsammans

0.75 Olle A/Tuomo H 4 3
0.71 Dan G/Jan B 7 5
0.66 Per T/Svenne N 3 2
0.50 Olle G/Kent K 6 3
0.50 Tuomo H/Kent K 4 2
0.50 Kent K/Gunnar B 4 2
0.50 Joppe P/Dan G 4 2
0.40 Dan G/Tomas Q 5 2
0.50 Olle A/Svenne N 4 2
0.50 Michael S/Tomas Q 4 2
0.50 Jan B/Tomas Q 4 2
0.50 Olle G/Michael S 2 1
0.50 Jan B/Tomas Q 2 1
0.40 Olle G/Per T 5 2
0.00 Olle G/Tomas Q 3 0
0.25 Joppe P/Tomas Q 4 1
0.00 Michael S/Joppe P 1 0
0.00 David J/Hans S 1 0
0.00 Olle G/Svenne N 4 0
0.00 Tomas Q/Hans S 3 0
0.00 Hans S/Joppe P 1 0