Olle Gannerud, ABC:s förste klubbmästare genom tiderna

Michael Söderberg, klubbmästare 2006

Tommy Ericsson, klubbmästare 2007

Matchfakta 2008/2009

Individuella resultat från säsongens matcher
Kval Div 1 - Omg 2, 26/4 Falköping

Arena BC - Ymer 5-10

Michael Söderberg 679, Olle Assarsson 588, Kent Karlsson 524, 

Jonas Berglund 548, Per Thisell 635, Sven-Erik Nord 579, 

Tomas Qvist 589, Jan-Olof Pettersson 517, Olle Gannerud.

Banpoäng: MS+OA 2/3, KK+JB 0/3, PT+SN 2/3, TQ+JP 1/3.Kval Div 1 - Omg 2, 26/4 Falköping

Ymer - Arena BC 17-3

Michael Söderberg 835, Olle Assarsson 827, Kent karlsson 750, 

Jonas Berglund 868, Olle Gannerud 671, Sven-Erik Nord 859, 

Tomas Qvist 539 (3), Hasse Stark 734, Joppe Pettersson 186 (1).

Banpoäng: MS+OA 2/4, KK+JB 1/4, OG+SN 0/4, TQ+HS 0/3, HS+JP 0/1.Div V Norra, 19/4 Bowling Arena

Arena BC B - Team Clan B          10-10

Jan-Olof Pettersson 739, Tomas Qvist 715, Sven-Erik Nord 708,

Dan Gunnarsson 706, Björn Thisell 675, Gunnar Bäckström 667,

Leszek Graniczka 651, Tommy Andersson 538.

Banpoäng: LG+SN 2/4, JP+DG 3/4, BT+TQ 2/4, GB+TA 1/4.Div VI Norra, 19/4 Bowling Arena

Arena BC C - Jönköpings KK B        10-10

Per Thisell 628 (1 banpoäng), Göran Wadman 618 (3),

Joppe Pettersson 780 (2), Arne Magnusson 610 (2).Kval Div 1 - Omg 1, 18/4 Borås Bowlingcity

Arena BC  - BK Arken            3- 1

Michael Söderberg 170, Olle Assarsson 213, Kent Karlsson 179,

Jonas Berglund 190, Tomas Qvist 202, Sven-Erik Nord 151,

Olle Gannerud 168, Hasse Starck 161, Per Thisell.

Banpoäng: MS+OA 1/1, KK+JB 1/1, TQ+SN 1/1, OG+PT 0/1.Kval Div 1 - Omg 1, 18/4 Borås Bowlingcity

Arena BC  - BK Arken            13- 7

Michael Söderberg 710, Olle Assarsson 836, Kent Karlsson 795,

Jonas Berglund 883, Tomas Qvist 765, Sven-Erik Nord 697,

Olle Gannerud 730, Per Thisell 648, Hasse Starck.

Banpoäng: MS+OA 3/4, KK+JB 4/4, TQ+SN 1/4, OG+PT 1/4.Kval Div 1 - Omg 1, 18/4 Borås Bowlingcity

Arena BC  - BK Arken            7-13

Michael Söderberg 696, Olle Assarsson 731, Kent Karlsson 712,

Jonas Berglund 720, Tomas Qvist 640, Sven-Erik Nord 805,

Olle Gannerud 738, Hasse Starck 565 (3), Per Thisell 164 (1).

Banpoäng: MS+OA 1/4, KK+JB 1/4, TQ+SN 3/4, OG+HS 1/3, OG+PT 1/1.Div VI Norra, 29/3 Bowling Arena

Arena BC C - JBS/Boys C           12- 8

Dan Sundqvist 622 (3 banpoäng), Göran Wadman 617 (2),

Leszek Granizcka 647 (2), Tomas Qvist 664 (2).Div II Norra, 29/3 Bowling Arena

Arena BC A - Vamma BK            11- 8

Michael Söderberg 777, Olle Assarsson 793, Dan Gunnarsson 645,

Kent Karlsson 668, Janne Björk 712, Tomas Qvist 694,

Olle Gannerud 767, Hasse Starck 704.

banpoäng: MS+OA 2/4, DG+KK 1/4, JB+TQ 2/4, OG+HS 3/4.Div V Norra, 28/3 Bowling Arena

Arena BC B - Polarna B            14- 6

Olle Gannerud 834, Sven-Erik Nord 794, Tommy Andersson 720,

Hasse Gustafsson 666, Leszek Graniczka 650, Gunnar Bäckström 627,

Björn Thisell 618, Arne Magnusson 567.

Banpoäng: OG+SN 4/4, BT+HG 4/4, TA+GB 1/4, AM+LG 1/4.Div VI Norra, 22/3 Nässjö

Swedoor B - Arena BC C            8-12

Jan Björk 705 (3 banpoäng), Dan Sundqvist 579 (3),

Leszek Granizcka 614 (2), Göran Wadman 589 (1).Div VI Norra, 22/3 Nässjö

Högland B - Arena BC C            8-12

Jan Björk 823 (3 banpoäng), Dan Sundqvist 590 (2),

Leszek Granizcka 639 (3), Göran Wadman 635 (1).Div II Norra, 21/3 Borås Bowlingcity

Mariedals BK - Arena BC            8-12

Muchael Söderberg 738, Olle Assarsson 784, Kent Karlsson 774,

Jonas Berglund 813, Jan Björk 701, Sven-Erik Nord 671,

Olle Gannerud 698, Hans Starck 783.

Banpoäng: MS+OA 2/4, KK+JB 3/4, JB+SN 2/4, OG+HS 2/4.Div II Norra, 21/3 Borås Bowlingcity

Borås GIF - Arena BC             12- 8

Muchael Söderberg 631, Olle Assarsson 831, Kent Karlsson 678,

Jonas Berglund 714, Jan Björk 682, Sven-Erik Nord 666,

Olle Gannerud 732, Hans Starck 668.

Banpoäng: MS+OA 2/4, KK+JB 2/4, JB+SN 1/4, OG+HS 2/4.Div V Norra, 21/3 Värnamo

Forsheda BK B - Arena BC B          9-10

Dan Gunnarsson 714, David Johansson 697, Tomas Qvist 670,

Hasse Gustafsson 669, Leszek Granizcka 663, Björn Thisell 631,

Gunnar Bäckström 606, Arne Magnusson 553.

Banpoäng: DJ+TQ 4/4, AM+HG1/4, BT+LG1/4, DG+GB1/4.Div VI Norra, 15/3 Bowling Arena

Arena BC C - Flinta             13- 7

Stefan Hall 706 (3 banpoäng), Göran Wadman 617 (3),

Olle Assarsson 783 (3), Tommy Andersson 555 (1).Div V Norra, 1/3 Bowlingcity

Fram B - Arena BC B             12- 8

David Johansson 629, Sven-Erik Nord 718, Hasse Gustafsson 760, 

Olle Gannerud 686, Leszek Granizcka 675, Tomas Qvist 735, 

Arne Magnusson 538, Gunnar Bäckström 677.

Banpoäng: DJ+SN 2/4, HG+OG 3/4, LG+TQ 2/4, AM+GB 1/4Div V Norra, 1/3 Bowlingcity

JBK B - Arena BC B              3-17

David Johansson 746, Sven-Erik Nord 841, Hasse Gustafsson 786, 

Olle Gannerud 798, Leszek Granizcka 638, Tomas Qvist 700, 

Arne Magnusson 589, Gunnar Bäckström 711.

Banpoäng: DJ+SN 4/4, HG+OG 4/4, LG+TQ 2/4, AM+GB 3/4Div VI Norra, 1/3 Bowling Arena

Arena BC C - Team Värnamo B          10- 9

Kent Karlsson 768 (2 banpoäng), Dan Sundqvist (2), 

Bo-Conny Blomqvist 585 (1), Stefan Hall 554 (3).Div II Norra, 28/2 Bowling Arena

Arena BC - LMT BK               14- 6

Michael Söderberg 765, Olle Assarsson 753, Kent Karlsson 732,

Jonas Berglund 777, Dan Gunnarsson 469 (3), Jan Björk 467 (3),

Olle Gannerud 853, Hasse Starck 696, Tomas Qvist 315 (2).

Banpoäng: MS+OA 4/4, KK+JB 4/4, OG+HS 1/4, DG+JB 1/3, DG+TQ 0/1, JB+TQ 1/1.Div V Norra, 22/2 Bowling Arena

Arena BC B - BK Sture B            14- 6

David Johansson 754, Svenne Nord 740, Leszek Granizcka 268 (2),

Hasse Gustafsson 714, Tommy Andersson 428 (3), Tomas Qvist 710,

Gunnar Bäckström 686, Joppe Pettersson 642, Tuomo Halonen 544 (3).

Banpoäng: DJ+SN 2/4, GB+JP 2/4, LG+HG 1/1, TH+HG 3/3, LG+TQ 0/1, TA+TQ 2/3.Div VI Norra, 22/2 Bowling Arena

Flinta - Arena BC C              12- 7

Olle Gannerud 679 (0 banpoäng), Dan Sundqvist 557 (2),

Stefan Hall 609 (3), Bo-Conny Blomqvist 467 (0).Div VI Norra, 22/2 Rosenlund

JBS/Boys C - Arena BC C            15- 5

Olle Gannerud 735 (1 banpoäng), Dan Sundqvist 580 (3),

Stefan Hall 570 (0), Bo-Conny Blomqvist 576 (1).Div II Norra, 21/2 Bowling Arena

Arena BC - Borås GIF              16- 4

Olle Assarsson 688, Tuomo Halonen 770, Kent Karlsson 753,

Jonas Berglund 795, Dan Gunnarsson 778, Jan Björk 780,

Olle Gannerud 279 (2), Michael Söderberg 765, Tomas Qvist 286 (2).

Banpoäng: OA+TH 3/4, KK+JB 3/4, DG+JB 4/4, MS+OG 1/2, MS+TQ 1/2.Div VI Norra, 1/2 Bowling Arena

Arena BC C - Tranås AIF Dam B         15- 5

Göran Wadman 654 (3 banpoäng), Stefan Hall 592 (3),

Bo-Conny Blomqvist 513 (2), Dan Sundqvist 536 (3).Div II Norra, 1/2 Bowling Arena

Arena BC - Kvänums BK             10-10

Michael Söderberg 661, Olle Assarsson 767, Kent Karlsson 713,

Jonas berglund 791, Sven-Erik Nord 695, Jan Björk 759,

Olle Gannerud 815, Hasse Starck 774.

Banpoäng: MS+OA 2/4, KK+JB 3/4, SN+JB 1/4, OG+HS 3/4.Div V Norra, 1/2 Bowling Arena

Arena BC B - Linnea Dam B           15- 5

Gunnar Bäckström 663, Sven-Erik Nord 790, Jan-Olof Pettersson 594,

Hasse Gustafsson 455 (3), Arne Magnusson 645, Leszek Granizcka 744,

Dan Gunnarsson 742, Thomas Qvist 703, Olle Gannerud 208 (1).Div VI Norra, 25/1 Bowling Arena

Arena BC C - Swedoor BK B           14- 6

Arne Magnusson 598 (3 banpoäng), Stefan Hall 591 (3),

Göran Wadman 574 (2), Bo-Conny Blomqvist 632 (3)Div V Norra, 25/1 Bowling Arena

Arena BC B - Cyrus/HS B            10-10

jan Björk 795, Gunnar Bäckström 682, David Johansson 677,

Svenne Nord 716, Tommy Andersson 638, Hasse Gustafsson 709,

Björn Thisell 629, Leszek Granizcka 644.

Banpoäng: JB+GB 2/4, DJ+SN 3/4, TA+HG 1/4, BT+LG 1/4.Div II Norra, 25/1 Bowling Arena

Arena BC - Svaneholms BK            11- 9

Michael Söderberg 807, Olle Assarsson 678, Tuomo Halonen 663,

Jonas Berglund 786, Dan Gunnarsson 307 (2), Kent Karlsson 783,

Olle Gannerud 747, Hasse Starck 783, Jan-Olof Pettersson 267 (2).

Banpoäng: MS+OA 3/4, TH+JB 2/4, DG+KK 1/2, JP+KK 0/2, OG+HS 3/4.Smålandscupen, 19/1 Bowling Arena

Arena BC -BK Vinno 5-1

Olle Gannerud 513, Michael Söderberg 617, Dan Gunnarsson 561.Div VI Norra, 18/1 Tranås

Tranås AIF B - Arena BC C            8-12

Tuomo Halonen 680 (3 banpoäng), Gunnar Bäckström 647 (3), Leszek Graniczka 638 (2),

Stefan Hall 493 (1).Div VI Norra, 18/1 Tranås

Brutus Club B - Arena BC C           16- 4

Tuomo Halonen 652 (0 banpoäng), Gunnar Bäckström 616 (1), Leszek Graniczka 594 (2),

Stefan Hall 509 (0).Div II Norra, 17/1 Skövde

Commerce BK F - Arena BC            11 -9

Olle Assarsson 791, Michael Söderberg 732, Tuomo Halonen 662,

Jonas Berglund 787, Dan Gunnarsson 718, Kent Karlsson 815,

Olle Gannerud 767, Hans Starck 745, David Johansson.

banpoäng: OA+MS 1/4, TH+JB 2/4, DG+KK 3/4, OG+HS 1/4.Div II Norra, 17/1 Skövde

BK Preem - Arena BC            15 -5

Olle Assarsson 856, Michael Söderberg 746, Tuomo Halonen 689,

Jonas Berglund 762, Dan Gunnarsson 666, Kent Karlsson 772,

Olle Gannerud 528 (3), Hans Starck 691, David Johansson 141 (1).

Banpoäng: OA+MS 2/4, TH+JB 1/4, DG+KK 1/4, OG+HS 1/3, HS+DJ 0/1.Div V Norra, 17/1 Gislaved

Linnea B - Arena BC B           6-14

Svenne Nord 708, Jan Björk 641, Leszek Graniczka 631,

Björn Thisell 670, Hans Gustafsson 655, Arne Magnusson 619,

Göran Wadman 607, Tommy Andersson 705.Div V Norra, 17/1 Gislaved

Gislaveds BK B - Arena BC B        12- 8

Svenne Nord 796, Jan Björk 794, Leszek Graniczka 722,

Björn Thisell 719, Hans Gustafsson 641, Arne Magnusson 618,

Göran Wadman 604, Tommy Andersson 597.Div II Norra, 10/1 Bowling Arena

Arena BC - June F             13- 7

Olle Assarsson 785, Sven-Erik Nord 660, Tuomo Halonen 781,

Jonas Berglund 821, Dan Gunnarsson 651, Kent Karlsson 702,

Olle Gannerud 771, Hans Starck 751.

Banpoäng: OA+SN 2/4, TH+JB 3/4, DG+KK 1/4, OG+HS 4/4.Div II Norra, 30/11 Bowling Arena

Arena BC - Bogesunds BK          16- 4

Olle Assarsson 704, Jonas Berglund 843, Michael Söderberg 753,

Tuomo Halonen 722, Olle Gannerud 723, Hans Starck 745,

Dan Gunnarsson 730, Kent Karlsson 745, Sven-Erik Nord.

banpoäng: OA+JB 4/4, MS+TH 3/4, OG+HS 4/4, DG+KK 2/4.Div V Norra, 30/11 Bowling Arena

Arena BC B - Gislaveds BK B        16- 4

Olle Assarsson 679, Jan-Olof Pettersson 617, Olle Gannerud 658, 

Jan Björk 713, Sven-Erik Nord 792, Michael Söderberg 709,

Gunnar Bäckström 710, Tommy Andersson 589.

Banpoäng: OA+JP 3/4, OG+JB 4/4, SN+MS 4/4, GB+TA 1/4.Div VI Norra, 30/11 Bowling Arena

Jönköpings KK B - Arena BC C       13- 7

Tomas Qvist 733 (3 banpoäng), Göran Wadman 582 (1), Per Thisell 788 (2),

Stefan Hall 494 (0).Div VI Norra, 30/11 Värnamo

Team Värnamo B - Arena BC C        12- 8

Tomas Qvist 747 (3 banpoäng), Göran Wadman 627 (2), Per Thisell 676 (2),

Stefan Hall 513 (0).Div VI Norra, 23/11 Bowling Arena

Arena BC C - Brutus Club B        11- 9

Leszek Graniczka 699 (4 banpoäng), Björn Thisell 647 (1), Göran Wadman 568 (3),

Dan Sundqvist 469 (1).Div II Norra, 22/11 Viskafors

Svaneholms BK - Arena BC         11- 9

Olle Gannerud 663, Hans Stark 723, Michael Söderberg 720,

Tuomo Halonen 311 (2), Olle Assarsson 720, Jonas Berglund 785,

Dan Gunnarsson 782, Kent Karlsson 710, Tomas Qvist 334 (2).

Banpoäng: OA+JB 2/4, OG+HS 2/4, MS+TH 0/2, MS+TQ 1/2, DG+KK 2/4.Div II Norra, 22/11 Viskafors

BK Viskan - Arena BC           10-10

Olle Gannerud 700, Hans Stark 703, Michael Söderberg 735,

Tuomo Halonen 700, Olle Assarsson 740, Jonas Berglund 781,

Dan Gunnarsson 463 (3), Kent Karlsson 528 (3), Tomas Qvist 344 (2).

Banpoäng: OG+HS 1/4, MS+TH 3/4, OA+JB 3/4, DG+KK 21/2, KK+TQ 0/1, DG+TQ 1/1Div V Norra, 22/11 Rosenlund

JBS/Boys B - Arena BC B          7-13

Jan-Olof Pettersson 744, Jan Björk 737, Hasse Gustafsson 683, 

Gunnar Bäckström 670, Sven-Erik Nord 621, Björn Thisell 528, 

Leif Pedersen 523 (3), Per Thisell 508 (3), David Johansson 487 (2).

Banpoäng: BT+JB 2/2, PT+JB 2/2, HG+PT 1/1, JP/LP 3/3, JP+BT 0/1, GB+SN 1/4, HG+DJ 0/3.Div II Norra, 16/11 Bowling Arena

Arena BC - Falköpings AIK         8-12

Olle Assarsson 755, Jonas Berglund 792, Michael Söderberg 684, 

Tuomo Halonen 490 (3), Olle Gannerud 702, Hans Stark 735, 

Tomas Qvist 631, Kent Karlsson 801, Joppe Pettersson 146 (1).

Banpoäng: OA+JB 3/4, MS+TH 1/3, MS+JP 0/1, OG+HS 2/4, TQ+KK 1/4.Div V Norra, 16/11 Bowling Arena

Arena BC B - JBS/Boys B          9-10

Björn Thisell 644, Dan Gunnarsson 720, Jan Björk 686, 

Jan-Olof Pettersson 712, Tommy Andersson 679, Svenne Nord 704, 

Leif Pedersen 703, Gunnar Bäckström 728.

Banpoäng: BT/DG 1/4, JB/JP 3/4, TA/SN 2/4, LP/GB 1/4.Div VI Norra, 16/11 Bowlingcity

Flinta A - Arena BC C           13- 7

Bo-Conny Blomqvist 533 (2 banpoäng), Göran Wadman 625 (2 banpoäng), 

Stefan Hall 535 (3 banpoäng), Dan Sandqvist 544 (0 banpoäng).Div VI Norra, 26/10 Bowling Arena

Arena BC C - Jönköpings KK B        4-14

Bo-Conny Blomqvist 491 (0 banpoäng), Stefan Hall 584 (3 banpoäng), 

Tommy Andersson 590 (1 banpoäng), Leszek Granitzka 568 (0 banpoäng).Div II Norra, 26/10 Bowling Arena

June F - Arena BC             15- 5

Olle Assarsson 718, Jonas Berglund 783, Michael Söderberg 807, 

Tuomo Halonen 724, Olle Gannerud 776, Per Eklund 769, 

Dan Gunnarsson 691, Kent Karlsson 795, Jan-Olof Pettersson.

Banpoäng: OA+JB 1/4, MS+TH 1/4, OG+PE 0/4, DG+KK 2/4.Div V Norra, 26/10 Bowling Arena

Arena BC B - Forsheda BK B        13- 7

Sven-Erik Nord 679, David Johansson 414 (3), Gunnar Bäckström 652, 

Jan Björk 734, Tomas Qvist 742, Leif Pedersen 702, 

Björn Thisell 680, Jan-Olof Pettersson 674, Olle Assarsson 210 (1).

Banpoäng: SN+DJ 1/3, SN+OA 1/1, GB+JB 2/4, TQ+LP 4/4, BT+JP 2/4.Div V Norra, 19/10 Nässjö

Team Clan B - Arena BC B         11- 9

Sven-Erik Nord 783, David Johansson 692, Gunnar Bäckström 684, 

Jan Björk 670, Leif Pedersen 665, Göran Wadman 644, 

Leszek Granitzka 642, Arne Magnusson 587.

Banpoäng: GB+JB 2/4, LP+SN 2/4, GW+DJ 1/4, AM+LG 2/4.Div V Norra, 19/10 Sävsjö

BK Sture B - Arena BC B          10- 9

Sven-Erik Nord, David Johansson, Gunnar Bäckström, 

Jan Björk, Leif Pedersen, Göran Wadman, 

Leszek Granitzka, Arne Magnusson.Div VI Norra, 19/10 Bowling Arena

Arena BC C - Högland Dam B        10-10

Hasse Gustafsson 631 (3 banpoäng), Bo-Conny Blomqvist 566 (3 banpoäng), 

Tommy Andersson 559, Stefan Hall 501 (1 banpoäng).Div II Norra, 18/10 Töreboda

BK 64 - Arena BC             15- 5

Tuomo Halonen 702, Olle Gannerud 456 (3), Michael Söderberg 677, 

Olle Assarsson 702, Jonas Berglund 711, Kent Karlsson 493 (3), 

Dan Gunnarsson 741, Tomas Qvist 539 (3), Jan-Olof Pettersson 488 (3).

Banpoäng: OA+JB 2/4, DG+JP 1/3, MS+TH 1/4, OG+KK 1/2, OG+TQ 0/1, DG+TQ 0/1, TQ+KK 0/1. Div II Norra, 18/10 Tibro

ÖsPå - Arena BC               6-13

Tuomo Halonen 869, Olle Gannerud 757, Michael Söderberg 748, 

Olle Assarsson 740, Jonas Berglund 729, Kent Karlsson 679, 

Dan Gunnarsson 538 (3), Tomas Qvist 515 (3), Jan-Olof Pettersson 425 (2).

Banpoäng: OA+JB 2/4, MS+TH 3/4, OG+KK 2/4, DG+TQ 1/2, JP+TQ 0/1, JP+DG 1/1.Div II Norra, 12/10 Bowling Arena

Arena BC A       - Mariedals BK    14- 6

Olle Assarsson 816, Jonas Berglund 726, Michael Söderberg 788,

Tuomo Halonen 864, Kent Karlsson 781, Gunnar Bäckström 683,

Olle Gannerud 710, Jan-Olof Pettersson 681. Dan Gunnarsson.

Banpoäng: OA+JB 3/4, MS+TH 4/4, KK+GB 2/4, OG+JP 2/4.Div V Norra, 12/10 Bowling Arena

Arena BC B       - Fram Dam B     16- 4

Björn Thisell 682, Dan Gunnarsson 727, Sven-Erik Nord 759,

David Johansson 692, Leif Pedersen 666, Gunnar Bäckström 705,

Leszek Granitzka 585, Hasse Gustafsson 601.

Banpoäng: BT+DG 4/4, SN+DJ 4/4, LP+GB 3/4, LG+HG 1/4.Div VI Norra, 12/10 Nässjö

Swedoor BK B      - Arena BC C     8-12

Stefan Hall 579 (1 banpoäng), Bo-Conny Blomqvist 587 (3 banpoäng),

Göran Wadman 637 (2 banpoäng), Björn Thisell 666 (3 banpoäng).Div VI Norra, 21/9 Bowling Arena

Arena BC C       - Högland Dam B    9-10

David Johansson 683 (1 banpoäng), Tommy Andersson 634 (0 banpoäng),

Göran Wadman 692 (3 banpoäng), Leszek Granitzka 723 (3 banpoäng).Div II Norra, 20/9 Mariestad

Team Mariestad F    - Arena BC A     13- 7

Olle Assarsson 722, Jonas Berglund 772, Michael Söderberg 725,

Olle Gannerud 702, Jan-Olof Pettersson 713, Per Eklund 728,

Kent Karlsson 760, Tuomo Halonen 768.

Banpoäng: OA+JB 3/4, MS+TH 1/4, OG+PE 1/4, JP+KK 1/4.Div II Norra, 20/9 Mariestad

BK Gärdet       - Arena BC A     8-12

Olle Assarsson 730, Jonas Berglund 788, Michael Söderberg 699,

Sven-Erik Nord 145 (1), Olle Gannerud 743, Per Eklund 686,

Jan-Olof Pettersson 639, Kent Karlsson 727, Tuomo Halonen 557 (3).

Banpoäng: OA+JB 4/4, MS+SN 0/1, MS+TH 2/3, OG+PE 2/4, JP+KK 2/4.Div V Norra, 14/9 Bowlingcity

Cyrus/HS B       - Arena BC B     7-13

Björn Thisell 334 (2), Dan Gunnarsson 698, Leif Pedersen 712,

Hasse Gustafsson 688, Gunnar Bäckström 717, Jan Björk 644,

Tomas Qvist 547 (3), Arne Magnusson 443 (3), Tommy Andersson 712.Div V Norra, 14/9 Bowlingcity

Polarna B       - Arena BC B     9-11

Björn Thisell 445 (3), Dan Gunnarsson 642, Leif Pedersen 833,

Hasse Gustafsson 674, Gunnar Bäckström 653, Jan Björk 717,

Tomas Qvist 649, Arne Magnusson 461 (3), Tommy Andersson 292 (2).Div VI Norra, 14/9 Värnamo

Team Värnamo B     - Arena BC C     9-11

Olle Assarsson 748 (2 banpoäng), Olle Gannerud 760 (2 banpoäng),

Tuomo Halonen 694 (2 banpoäng), Jan-Olof Pettersson 716 (2 banpoäng).Div VI Norra, 14/9 Bowling Arena

Arena BC C       - Tranås AIF Dam B  9-11

Björn Thisell 669 (3 banpoäng), Göran Wadman 605 (2 banpoäng), 

Olle Gannerud 550 (1 banpoäng), Stefan Hall 535 (2 banpoäng).

Div II Norra, 13/9 Bowling Arena

Arena BC A       - BK Viskan     13- 7

Olle Assarsson 774, Jonas Berglund 759, Michael Söderberg 774,

Sven-Erik Nord 715, Tomas Qvist 333 (2), Kent Karlsson 725,

Olle Gannerud 646, Jan-Olof Pettersson 694, Dan Gunnarsson 339 (2).

Banpoäng: OA+JB 3/4, MS+SN 3/4, TQ+KK 0/2, DG+KK 2/2, OG+JOP 2/4.Div II Norra, 7/9 Bowling Arena

Arena BC A       - BK Wik F      10-10

Olle Assarsson 783, Jonas Berglund 740, Michael Söderberg 779,

Sven-Erik Nord 783, Tuomo Halonen 710, Kent Karlsson 720,

Olle Gannerud 709, Jan-Olof Pettersson 341 (2), Tomas Qvist 328 (2).Div VI Norra, 7/9 Rosenlund

JBS/Boys C       - Arena BC C     12- 8

Göran Wadman 591, Michael Söderberg 619, Stefan Hall 514,

Olle Gannerud 689.Div V Norra, 7/9 Bowling Arena

Arena BC B       - Jönköpings BK B  16- 4

Dan Gunnarsson 723, Jan-Olof Pettersson 699, Leif Pedersen 660,

Tomas Qvist 693, Gunnar Bäckström 687, Janne Björk 737,

Arne Magnusson 642, Leszek Granitzcha 612.Träningsmatch, 30/8 Rosenlund

JBS/Boys A/F      - Arena BC B     16- 3

Björn Thisell 584, Janne Björk 750, Arne Magnusson 677,

Leszek Granitzcha 607, Tommy Andersson 520, Hasse Gustafsson 674,

Michael Söderberg 746, Tomas Qvist 656.Träningsmatch, 30/8 Rosenlund

JBS/Boys A/F      - Arena BC A     18- 2

Olle Gannerud 675, Olle Assarsson 681, Michael Söderberg 668,

Svenne Nord 687, Joppe Pettersson 669, Leif Pedersen 614,

Tomas Qvist 633, David Johansson 597.Jnytt Open-tredjeprismatch, 24/8 Bowling Arena

Team Baltzar A     - Arena BC      11- 4 (bröts efter tre serier)

Olle Assarsson 492, Jonas Berglund 521, Michael Söderberg 552,

Svenne Nord 532, Olle Gannerud 576, Joppe Pettersson 529,

Tomas Qvist 554, Tuomo Halonen 507.Jnytt Open-semifinal, 24/8 Bowling Arena

Team Baltzar F     - Arena BC      11- 4 (bröts efter tre serier)

Olle Assarsson 489, Jonas Berglund 587, Michael Söderberg 606,

Svenne Nord 571, Olle Gannerud 555, Joppe Pettersson 549,

Tomas Qvist 482, Tuomo Halonen 521.Jnytt Open-kvartsfinal, 24/8 Bowling Arena

Team Värnamo      - Arena BC      9-10

Olle Assarsson 682, Jonas Berglund 779, Michael Söderberg 743,

Svenne Nord 729, Olle Gannerud 637, Joppe Pettersson 613,

Tomas Qvist 688, Tuomo Halonen 684.Jnytt Open-gruppspel, 24/8 Bowling Arena

Arena BC        - Eksjö BOK     13- 7

Olle Assarsson 760, Jonas Berglund 794, Michael Söderberg 656,

Svenne Nord 683, Olle Gannerud 734, Leif Pedersen 698,

Tomas Qvist 747, Tuomo Halonen 779.Jnytt Open-gruppspel, 23/8 Bowling Arena

Arena BC        - Team Baltzar F   6-14

Jonas Berglund 935, Olle Assarsson 738, Olle Gannerud 682,

Tuomo Halonen 715, Michael Söderberg 748, Svenne Nord 777,

Tomas Qvist 734, Leif Pedersen 698.Jnytt Open-gruppspel, 23/8 Bowling Arena

Team Clan       - Arena BC       9-11

Jonas Berglund 778, Olle Assarsson 618, Olle Gannerud 716,

Joppe Pettersson 706, Michael Söderberg 673, Svenne Nord 740,

Tomas Qvist 638, Tuomo Halonen 686.Träningsmatch, 17/8 Bowling Arena

Arena BC B       - Dövas IK       6-14

Arne Nagnusson 567, Leszek Granitzcha 596, Göran Wadman 587,

Jan Björk 706, Bo-Conny Blomqvist 553, Olle Assarsson 702,

Tommy Andersson 590, Svenne Nord 769.Träningsmatch, 17/8 Bowling Arena

Arena BC        - Jönköpings KK    3-17

Michael Södergerg 739, Olle Assarsson 749, Olle Gannerud 702,

Tuomo Halonen 645, Tomas Qvist 721, Joppe Pettersson 626,

Hasse Gustafsson 567, Svenne Nord 685.Träningsmatch, 9/8 Norrköping-Vilbergen

BK Origo        - Arena BC    21.896 - 20.970

Dan Gunnarsson 1332, Björn Thisell 1202, Leszek Granizcka 1360,

Arne Magnusson 1253, Arvid Assarsson 1397, Tomas Qvist 1567,

Christer Lorentsson (JBS/Boys) 1300, Michael Söderberg 1536, Olle Assarsson 1537,

Olle Gannerud 1521, Gunnar Bäckström 1257, Per Thisell 1409,

Leif Pedersen 1436, Svenne Nord 1464, Tuomo Halonen 1351.